Pro společenství a sdružení vlastníků nabízíme revize elektro, které pokrývají následující služby:

  • Revize elektrické instalace společných prostor (chodby, kolárny, kočárkárny, sklepy, kotelny, prádelny apod… zázemí společného nájemního domu)
  • Revize jednotlivých bytů, jejich instalace, revize elektroměrů, bytových rozvaděčů apod..
  • Revize hromosvodu

Společnosti pečující o více bytových domů:

  • Provádíme komplexní činost v oblasti revizí elektro
  • Dokumentaci spravujeme, hlídáme termíny, jsme k dispozici v případě kontrol
  • Konzultace při plánování oprav elektrické instalace, hledání řešení technického charakteru a provádění zákazníka legislativními náležitostmi, nutnými pro připojení do elektrické distribuční soustavy.