Pro soukromé osoby provádíme nejčastěji tyto revize elektro:

  • Revizi elektrické přípojky (běžně u novostavby pro osazení elektroměru)
  • Revizi elektrické instalace NN (obykle pro kolaudace, získání či změnu sazby, pro pojišťovny apod…)
  • Revize vybraných částí instalace (např. po změně, mimořádné události, dále pak při podávání žádostí, kde je třeba dokladovat revizi elektro pro získání dotace k projektu apod…)
  • Revize elektrických spotřebičů pro občany, kteří je potřebují na používaná elektrická zařízení (přenosná) předávat dále… např. při vstupu na internát, domova pro seniory, v ubytovacích zařízeních apod…