Revize elektrických spotřebičů

Revize elektrických spotřebičů

Provádíme revize elektrických spotřebičů a prodlužovacích přívodů. Provedeme měření, kontrolu, funkční zkoušku, případně drobné opravy. Výsledkem je protokol o provedené revizi spotřebičů.

Read More

Revize elektrické instalace NN

Revize elektrické instalace NN

Měření a kontrola instalace NN- revize rozvaděčů, vedení NN, elektrických přípojek, venkovních připojovacích skříní, revize podružných rozvaděčů, revize NN technologií a silových částí MaR rozvaděčů. Výsledkem je revizní zpráva elektro.

Read More

Revize hromosvodů - LPS

Revize hromosvodů - LPS

Kontrola stavu hromosvodů, měření pospojení a uzemnění, obhlídka chráněného objektu, doporučení o péči výstroje hromosvodu/LPS. Výsledkem je revizní zpráva o kontrole LPS.

Read More

Stránky jsou v přípravě

Vážení návštěvníci, omluvte prosím sníženou kvalitu stránek, na obsahu se nyní pracuje. Pro případné odpovědi na své dotazy nás kontaktujte, (záložka „Kontakt“ v hlavním menu – úplně nahoře vpravo). Poslední aktualizace stránek proběhla 19.4.2021 – v sekci „O nás“. Děkujeme za pochopení Revize elektro Team 😉