Provádíme revize elektro pro drobné firmy a podnikatele. Zakázka začíná dohodou na rozsahu revizí a prací. Optimální čas pro realizaci zakázky je dohoda na termínu provádění revizí elektro nejméně cca 1-2 týdny před jejich plánovaným prováděním.

Co od nás dostanete:

Revize dodáme v ucelených zprávách a protokolech a to v zatříděné dokumentaci (šanonu/deskách). Zprávy jsou dodávány ve třech originálech, z nichž dva zůstavají zákazníkovi. Dle Vašich přání a nároků je možné dokumentaci digitalizovat.

Čas a nároky na provedení revizí elektro:

Podnikatelé a firmy nás nejčastěji poptávají na revize elektrické instalace, hromosvodů a spotřebičů. Často je kladen důraz na rychlost provedení, zpracování a odevzdání. Realizace je prováděna v krocích, které spolu procesně souvisí tak, abychom šetřili čas našich zákazníků a přitom co nejméně omezili jejich provoz. Dodání dokumentace je dle náročnosti (velikosti a množství) prací, obvykle však v týdnu po ukočení revizí.