Provádíme revize elektrické instalace NN a rozvodů elektro. Dle potřeb zákazníka, nabízíme tyto služby:

Revize elektro NN (občané a domácnosti):

  • Elektroinstalace bytů, obytných prostor a bytových domů
  • Revize elektroměrového rozvaděče (např. při zavádění elektrifikace/změně sazby apod…)
  • Přípojkové skříně (např. u novostaveb, stavebních parcel, při rozčlěňování pozemků apod…)
  • Domovní rozvaděče a instalace (osvětlení, zásuvky, kuchyně…)

Revize elektro NN (průmysl a podniky):

  • Průmyslových rozvaděčů
  • Rozvaděčů technologie a výrobních linek
  • MaR rozvaděčů (technické vybavení budovy – klimatizace, rekuperace, apod…)
  • Zabezpečovacích systému EZS, PPS, UPS…
  • Elektrické a elektronické obvody se specifickou činností (vzdálené ovládací pulty, mix provozní technologie spojené v jeden technologický celek apod…)