Provádíme revize elektrické instalace NN a rozvodů elektro. Dle potřeb zákazníka, nabízíme tyto služby:

Revize elektro NN:

  • Elektroměrové rozvaděče (např. při zavádění elektrifikace/změně sazby apod…)
  • Přípojkové skříně (např. u novostaveb, stavebních parcel, při rozčlěňování pozemků apod…
  • Domovní rozvaděče a instalace (osvětlení, zásuvky, kuchyně…)