Provádíme revize elektrických spotřebičů a pohyblivých přívodů dle ČSN 33 1600 ed.2

Doplnit text