Provádíme revize elektroinstalace pro připojení tepeleného čerpadla.

Provedeme kontrolu jednotek, kontrolu připojení a svorkovnic, případně jsme k dispozici ke konzultacím o provedení těchto připojení.

Výstupem je revize elektro a příprava podkladů k podání žádosti o změnu distribuční sazby u Vašeho distributora elektrické energie.